Vårdhundskolan - Uppsala /Stockholm

Kurs start i Uppsala/Stockholm 2020

Kursstart i Uppsala/Stockholm vårterminen 2020 , exakt plats meddelas inom kort
 12/3 2020
 13/3 
 17/4 
 8/5
13/6 lördag 
14/8 fre 
15/8 lördag
12/9 lördag 
10/10 lördag
4/11 skrivning hemma
7/11 lördag 

samt certifiering den 27/11 2020 eller inom två år från kursstartt.


https://shop.swedishdogacademy.com/produkt/vardhundsutbildning-vardhundskolan/

Kursstart i Uppsala/Stockholm   i oktober 2020 , exakt plats  meddelas senare 
 8/10
 9/10
 6/11
26/11
21/1 2021
22/1 2021
19/3
23/4
5/5 skrivning hemma 
7/5
28/5
18/6 2021 certifiering eller inom två år från kursstartt.

frågor till info@vardhundskolan.se

https://shop.swedishdogacademy.com/produkt/vardhundsutbildning-vardhundskolan/

Vi kombinerar det bästa av två världar. Under kursdagarna får du tips, ideer och coachning så att ni får känslan för det fina hantverk som vårdhundsarbetet innebär.

Utbildningsplatsen är för en person och en hund. Har du mer än en hund som du vill utbilda så betalar du ett extra lämplighetstest och certifierimng. På utbildningen får DU utbildning , coachning och kunskap i att träna hund så att du kan utbilda flera hundar i framtiden. Utan att gå utbildningen fler gånger.

Via vår web portal får du föreläsningarna direkt hem, så att du i lugn och ro kan ta del av all den kunskap som krävs för att Ni- din hund och du ska kunna känna er trygga när ni går ut i arbet i vård, skola eller omsorg.kombinerar det bästa av två världar. Under kursdagarna får du tips, ideer och coachning så att ni får känslan för det fina hantverk som vårdhundsarbetet är.

Lämplighetstest för hund

Innan du kan anmäla dig till utbildningen ska din hund genomgå ett lämplighetstest och bli godkänd. Vi kommer även att göra en kort intervju med dig som söker vårdhundsutbildningen.Här kan du anmäla dig till testet

https://shop.swedishdogacademy.com/produkt/lamplighetstest-av-vardhund/

Kursplats

Svartbäcksgården, Svartbäcksgatan 52, 753 33 Uppsala.


Ansökan till utbildningen

Ansökan så snart du bestämt dig. Det finns 8 platser att söka till

Kurskostnaden för 12 månades utbildning, kursdagar, coachning , webportal och certifiering är 30200 kr 

Det finns även andra avbetalningsalternativ via Exter.

OBS! Krav på att förare har utbildning inom vård, skola eller omsorg (lägst på gymnasienivå).

En del av kurslitteraturen ingår i avgiften. Kostnaden för vissa faktaböcker kan tillkomma, beroende på vilka du väljer att köpa, låna, eller kanske redan har.

Kursplan och kursdagar

Utbildningen inleds med en 2-dagars träff  Under dessa dagar får du utbildnings-material och grunderna i vårdhundsträning.

Vårdhundskolan har en portal på nätet där du på ett enkelt sätt får se filmer med föreläsningar m.m. I utbildningen ingår också litteraturstudier och praktik förutom de praktiska kursdagarna vi arrangerar. Under träffarna varvas korta föreläsningar med konkreta, praktiska övningar. Vid varje träff bjuder vi på fika och lätt lunch.

I utbildningen ingår praktik med fem timmar/vecka i 20 veckor. Varje deltagare ordnar själv sin praktikplats på hemorten. Under praktiktiden gör man sin examinationsuppgift, som är en fallstudie. I utbildningen ingår även introduktion till hur man lär sig att söka, värdera och kritiskt analysera kunskap. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov, en hemskrivning.

Har du en valp?


Detta är en kurs som vänder sig till dig som har en hund som ör under ett år och som gått eller går valpkurs.och som har önskan att i framtiden kunna arbeta med din hund inom skola vård eller omsorg.

Du kan redan nu registrera dig och kursen öppnar den 24/10 med modul 1 .
Efter det är det löpande kursstarter varje torsdag.
Varje vecka kommer en ny modul och du har en vecka på dig att se föreläsningar och ladda ner dokument. Och det är fyra
”tillfälle” dvs moduler i kursen.

Du kommer att få en emailadress och telefonnummer som du kan skicka frågor och video på er träning.

Kursen är web baserad och du får tillgång till vår webbportal -Luvit -enkelt och lätt.
Anmälan görs på länken här

Kostnad 1195 inkl klicker

Kursen innehåller

De grundläggande tankar för valpen som vill bli vårdhund.

Vi pratar om vikten av socialisering och miljöträning.
Hantering
Den viktiga leken för att få fram apporteringen

Film med bla Mia Boivie -verksamhetsansvarig för Vårdhundsarbetet i Uppsala kommun -
så arbetar vi med vårdhund i Uppsala kommun.
Föreläsning om hur en vårdhund tränas och arbetar.

Ni får med er tips och idéer

Och till sist .. så går vi vidare.
Information om lämplighetstest och utbildning.


Kursledare :
Lena Maria och David
Hjärtligt välkomna!
?

Vi följer svensk standard

Vårdhundskolans utbildning uppfyller de höga krav som ställs i SIS nationella standard för certifierade vårdhundsteam (Swedish Standards Institute, SS 8760000:2013). Det är en kombination av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Vårdhunds ekipagen får individuell rådgivning för att kunna nå målet till certifierat vårdhundsteam.

All verksamhet med vårdhund sker på ett säkert och tryggt sätt för både vårdtagare och hund. Vårdhundsförarna är kända för att ha en gedigen kompetens i att anpassa hundens medverkan utifrån varje individs behov och önskemål.

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursanmälningsavgiften  sker om du avbokar din plats tre veckor innan kursstart , eller om du avbryter utbildningen när den har börjat.
Avbryter Du din utbildning kvarstår delbetalningarna.

Kontakta oss