Vårdhundsteam, ny kurs i april 2017

Klicka här för att komma till  vårt senaste nyhetsbrev med information om utbildningen som startar i april 2017

Vill du arbeta tillsammans med din hund som ett vårdhundsteam? För att vara behörig att gå utbildningen krävs att du har utbildning inom vård, socialt behandlingsarbete, skola eller omsorg på lägst gymnasieskolans nivå. Vårdhundskolans utbildning uppfyller, och överträffar, kraven i den nationella standarden för utbildning av Vårdhundsteam enligt SIS Standard SS 8760000:2013.

Utbildningen ger förutsättningar för professionellt arbete med vårdhund. Under de två terminerna ingår 2 x 2 utbildnningsdagar på Vårdhundskolan. Mellan kurstillfällena sker praktik och inläsning av litteratur. Här ingår såväl föreläsningar som, inte minst, praktiska övningar i hur föraren och hunden kan genomföra konsultationer med individuella mål för varje vårdtagare.

På våra kurser upptäcker du snabbt att utbildningarna är praktiskt inriktade samtidigt som de vilar på en god teoretisk grund. Utbildningen uppdateras hela tiden så att innehållet är aktuellt och relevant för din yrkesroll. Och redan dagen efter kursen ska du kunna använda dina nya kunskaper.

Nyckeln till framgångsrik verksamhet med vårdhund är att hund och förare utbildas tillsammans för att fungera som ett vårdhundsteam. En annan viktig faktor har visat sig vara att legitimerad personal i verksamheten får lära sig hur de kan ordinera insatser med hund. Perso­nalens delaktighet och tydliga rutiner och rikt­linjer är andra viktiga frågor som ingår i Vårdhundskolans utbildning. Ladda ner och läs mer i denna folder.

Utbildningen ges till stor del på distans och pågår på halvtid under ett år Distansutbildning uppskattas särskilt av de som har lång väg till Vårdhundskolan, de som vill kombinera arbete och studier eller bara vill ha möjlighet att lägga upp studierna i egen takt. Studier på distans innebär en stor frihet, men också ett stort ansvar. De kräver att man planerar för när, var och hur man ska genomföra sina studier så att man hinner med det man ska mellan kursdagarna. Som ett stöd för detta ställs krav från Vårdhundskolan på uppgifter som ska lösas mellan träffarna på skolan.

Under utbildningen får du manualer för att utforma ett individuellt träningsprogram med självtester för dig och din hund. Hunden ska kunna utföra olika moment även i ovana situationer. Därför bör träningen utföras i olika miljöer och skilda sociala sammanhang.

Hela utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov och ett praktiskt test i simulerad vårdmiljö. Där får blivande vårdhundsteam göra besök hos statister i olika åldrar som agerar vårdtagare. Besöken under testet genomförs som om de vore realistiska besök hos vårdtagare. Bedömningen vid testet görs av erfarna testledare som inte har träffat dig eller din hund tidigare.

Efter godkänt test certifieras förare och hund som vårdhundsteam. Det är en kvalitetsgaranti för vårdtagare och arbetsgivare. När man genomfört ett godkänt test för certifiering är hund och förare behöriga att använda en ID-bricka för vårdhundsteam och hunden är behörig att bära vårdhundarnas tjänstetäcke.

Alla certifierade team ingår i det svenska nätverket för vårdhundsförare. Vårdhundskolan är också medlem i det internationella organisationen Animal Assisted Intervention International, AAII. Sven - G. Hultman från Vårdhundskolan var även ordförande under tre år i den arbetsgrupp med deltagare från ett 15-tal länder som tog fram underlaget för kvalitetsarbetet i AAII.

Information till hela personalgruppen

Vi kommer gärna och ger information till hela personalgruppen. Då får alla vara delaktiga i framtagandet av enhe­tens rutiner och riktlinjer för verksamhet med vårdhund. Det här ges under en halv dag på arbetsplatsen. Kontakta oss för mer information och bokning.

Föreläsning

Vi kommer till er och berättar för grupper med 5, 50 eller 500 personer. Vi har bland annat anlitats av kommuner, landsting, riksdagens socialutskott, privata vårdgivare, konferensarrangörer, brukarorganisationer, gymnasieskolor, universitet och högskolor. Kontakta oss gärna för ett förslag!

Kontakta oss