2015021914243541217Yccdyc4201504151429096924yIBFmS3U
Ny utbildning startar i april 2017!

Vårdhundsutbildning

För att ge fler möjlighet att ta del av utbildningen så ges det mesta på distans. Det gör att det är enklare och billigare för många att delta. Resorna är färre och kursavgiften mer än halverad. Webbutbildningen blev populär och platserna tog snabbt slut i de två kurser som startade. Därför börjar en ny kurs med 24 platser i april 2017. 

Nyckeln till kunskap och kompetens går via Vårdhundskolans utbildning för dig som vill arbeta professionellt tillsammans med din hund inom vård, skola eller omsorg. Det är Vårdhundhundskolans utbildning alla de har gått som är anställda som vårdhundsteam runt om i Sverige. Vi är inte kända för att ha den lättaste utbildningen. Vi är kända för att ha utbildningen som arbetsgivare och beslutsfattare vill ha hos de team de anställer.
Klicka här för att läsa vårt senaste nyhetsbrev om anmälan till lämplighetstest och anmälan till utbildningen. 

Hundar i vården har kommit för att stanna

Idén är enkel: Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. Hunden blir en brygga mellan vårdtagare, anhöriga och personal.

Både förare och hundar utbildas

Vårdhundsteam består av hundägaren (föraren) och hunden, de utbildas tillsammans på Vårdhundskolan i Brösarp. Vi erbjuder också föreläsningar, samt hjälp med införande av vårdhund på arbetsplatser runt om i landet.