unnamed-6unnamed-82015021914243541217Yccdyc4

Välkommen till VårdhundskolanNya testdatum och kursdatum finns nu inlagt


Många anser att det är för höga krav för att bli vårdhund
Det tycker inte vi!
Det är mycket tid och pengar som investeras i ett Vårdhunds team.

När det finns en standard som visar vad hund och förare ska kunna så är både du som vill utbilda dig och din hund och du som är köpare av tjänsten säkra på vad ni får!

Utbildningen handlar om så mycket mer än teori och praktik !
Det handlar om bemötande
När en vårdhund träffar en patient så måste föraren kunna arbeta med hunden så att patienten verkligen upplever att både hund och förare är närvarande.det är i det mötet som patienten upplever att hen styr hunden och att hunden i sitt bemötande visar att den verkligen vill vara närvarande.
Det handlar om rätt hund på rätt plats

Därför har vi lämplighetstester ,där en etolog värderar hundens vilja till att vara närvarande och hundens sätt att bemöta en främmande människa.
Har inte hunden detta i sig så är inte vårdhund ett yrke för den hunden

Vi kan erbjuda en personlig utbildning där vi fokuserar på dig och din hunds styrkor. Under ett år träffas vi ca en gång per månad för hundträning, coachning och stöd

Hundar i vården har kommit för att stanna

Idén är enkel: Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. Hunden blir en brygga mellan vårdtagare, anhöriga och personal.

Både förare och hundar utbildas

Vårdhundsteam består av hundägaren (föraren) och hunden, de utbildas tillsammans under ett år.