Kvalitets kontroll

Kvalitets kontroll görs vart annat år för certifierade vårdhundar.

Fyra av certifieringens moment ska visas och bedömmas. Exempel är, stadga, apportering, följsamhet och social kontakt.

Kvalitets kontrolls testerna förläggs oftast i samband med nätverksträffar.

Testet kostar 1500 kr och det inkluderar ID kort

16/5 2019 Uppsala
25/5 2019 Skåne
14/9 2019 Uppsala
20/9 2019 Skåne
23/11 2019 Skåne
14/2 2020 Uppsala
29/5 2020 i Skåne
13/6 2020 i Uppsala
Det kan tillkomma fler datum

anmälan sker till

https://shop.swedishdogacademy.com/produkt/kvalitetskontroll-for-certifierad-vardhund/