Kvalitets kontroll

Kvalitets kontroll görs vart annat år för certifierade vårdhundar.

Fyra av certifieringens moment ska visas och bedömmas. Exempel är, stadga, apportering, följsamhet och social kontakt.

Kvalitets kontrolls testerna förläggs oftast i samband med nätverksträffar.

Testet kostar 1500 kr och det inkluderar ID kort

Datum för test 2018 är
Följande datum är inplanerade

3/11 Skåne
10/11 Uppsala

Det kan tillkomma fler datum

anmälan sker till

https://shop.swedishdogacademy.com/produkt/kvalitetskontroll-for-certifierad-vardhund/