Referenser

Röster om våra föreläsningar och utbildningar

Vi är stolta över att ha så många nöjda deltagare på våra föreläsningar och utbildningar. Genom regelbundna enkäter ser vi hur våra deltagare upplever kurserna och får förslag på hur vi kan bli bättre. 4, 6 är genomsnittet av de betyg vi fått från drygt 250 kursdeltagare i anonyma enkäter om kvaliteten på innehållet i våra kurser.  Här är några citat från kursdeltagare och från de som arrangerat konferenser där vi hållit föreläsningar.

Denna kurs är den i särklass bästa utbildning jag någonsin gått! Att få träffa så många likasinnade, som brinner för samma sak är fantastiskt och jag har blivit fylld av energi nästan varje gång! Det har även varit gånger då jag gått hem och undrat vad jag gett mig in på... Föreläsningarna har varit mycket intressanta allihopa, en bra mix av olika områden! Utbildningen är inte bara en hundutbildning, man utvecklas som person också. Så tack för att ni startat en så bra utbildning!
Ingeborg Höök är en mycket engagerad föreläsare som inte lämnar någon oberörd med sina berättelser om vårdhundens betydelse och positiva effekt i vården.

Sammanställning av skriftlig utvärdering av Ingeborg Hööks föreläsningar för Fortbildning AB: Mer än 90% mycket nöjda. Ett typiskt citat:

En mycket kompetent och kunnig föreläsare, engagerad, rolig, tydlig, öppen för dialog.
Ingeborg Höök har verkligen förmågan att entusiasmera sina lyssnare. Hon visar vilken skillnad ett möte mellan hund och människa kan göra, inte ett öga var torrt!
Utbildningen var fantastisk på alla sätt. Ett bra upplägg med teori, grupparbeten och praktisk träning med hundarna samt många intressanta föreläsningar. Vi hade även många spontana diskussioner, som var väldigt givande då vi också kunde ge varandra tips i olika frågor. Jag skulle önska att alla som har hund och är intresserade av att hjälpa människor fick möjlighet att gå denna utbildning.
Ingeborg Hööks föreläsning var både rolig och gripande samtidigt. Den visade tydligt den positiva inverkan som vårdhunden har på personer med funktionshinder.
Utbildningen är helt och hållet komponerad och anpassad till att fungera ute i vårdverksamhet.
Ingeborg som föreläsare kan trollbinda åhörare. Hon fick mycket kredit för den föreläsning som hon höll i vår kommun, hon väckte intresset för vårdhund hos samtliga åhörare.
utbildningen är jätterolig men krävande både för mig och min hund. Mycket bra kursledare som vet vad dom håller på med, jag har fått mycket hjälp och stöd vid kurstillfällena.
Utbildningen är mycket viktig för att vårdhundshanteringen ska ske professionellt och med hög kvalité. Såväl för patienternas som för hundarnas skull måste användningen av vårdhundar bygga på kunskap och genomtänkta rutiner.
Utbildningen är grundlig och höga krav har ställs på de hundar och hundförare som diplomeras. De kunskaper och färdigheter som krävts är dock nödvändiga för att säkerställa ett professionellt bemötande av den enskilde och att ett gott resultat uppnås.
Att höra Ingeborg föreläsa är en "feel good-upplevelse" som rör och berör.
I Eskilstuna har vi flera goda exempel där vårdhundar har ökat hälsan och välbefinnandet hos personer med demenssjukdom.
Tre vårdhundsförare gick utbildningen tillsammans med legitimerad personal, vilket gett oss en bra start att införa vårdhundar i demensvården.
Ingeborg Höök är en mycket kunnig och inspirerande föreläsare.

Varje kurstillfälle gav en otrolig inspiration och många Aha upplevelser, man ville aldrig att kursen skulle ta slut. En jättebra utbildning som jag varmt kan rekommendera till alla som vill ha ett betydelsefullt arbete tillsammans med sin hund.
Boken hund för hälsa är som en bibel när man jobbar med vårdhund. Äntligen finns det en bok på svenska som är full av tips och idéer.
Jag känner mig stolt och utvald som har fått denna möjlighet att få gå den här utbildningen, det absolut bästa som har hänt mig. Jag har inte "bara" lärt mig en massa om "hund i vården" utan har själv utvecklats som människa.
Utbildningen till vårdhundsteam har gett vår verksamhet nya möjligheter att tillmötesgå våra brukares behov av aktivitet, träning och sysselsättning utifrån den enskildes behov och önskemål.
Boken "Hund för hälsa" använder jag som en uppslagsbok och inspirationskälla men också som grund för fortsatt vårdhundsträning. "Hund på recept" ger en samlad och lättsam bild av vad en vårdhund är, hur den jobbar och vilka resultat man kan uppnå samt vad man bör tänka på vid införandet av vårdhund.