Lämplighetstest

För att hunden ska vara behörig att gå utbildningen ska den ha godkänt resultat på lämplighetstest för vårdhund. Vid testet ser bedömarna främst på samspelet mellan förare och hund och på hundens reaktioner i olika situationer. Alla hundraser och blandraser kan göra lämplighetstest. För att passa för jobbet som vårdhund ska hunden vara social, nyfiken och trygg även i främmande miljöer, ha lätt för att samarbeta och skapa god kontakt även med helt främmande människor. Hunden bör vara mellan ett och fyra år när den påbörjar utbildningen som vårdhund.

Datum & plats

Lämptest
10/11 2018 Uppsala
16/11 Skåne fredag
25/1 2019 Uppsala
25/5 2019 Skåne
14/9 2019 Uppsala
23/11 2019 Skåne
15/2 2020 Uppsalahttps://shop.swedishdogacademy.com/produkt/lamplighetstest-av-vardhund/


Det kan bli fler datum.


Hör bara av dig om du har frågor - gärna sms 0709434947/Lena Maria Lundberg

Anmälan

För att boka plats på ett lämplighetstest behöver ni skicka namn, fakturaadress och telefonnummer till kontakt@vardhundskolan.se.

Glöm inte nämna vilket datum du vill boka in dig på!

Pris

2500kr inklusive moms.


Lars Fält förklarar

Etologen Lars Fält beskriver i den här filmen en del av de egenskaper hos hund som man bedömer under ett lämplighetstest: