Frågor & svar

Tillsammans med sin förare bildar vårdhunden ett team. Teamets uppgift är att träna, motivera och sprida glädje och välbefinnande till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Hundens medverkan utformas så att sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor utvecklas och stärks.

Vårdhundar, och andra arbetande hundar

Det är lätt att blanda ihop alla typer av arbetande hundar. I bifogade diagram vill vi visa de olika grupperna med arbetande hundar.

Hittar du inte det du söker? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss