Artikel om vårdhund i Vårdguiden 1177

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 16.57.54

2015-04-17

Inez och Laban älskar att jobba med gamla och demenssjuka. Och alla älskar dem. De är alltid beredda att räcka ut en hjälpande hand ? eller rättare sagt tass. De aktiverar, tröstar, dämpar oro och ångest. I vissa fall ersätter de medicin. Man kan till och med begära att få hund på ordination.

Att arbeta som vårdhund för Stenungsunds kommun kräver certifiering. Hunden väljs först ut med omsorg, lämplighetstestas och tränas systematiskt under ett års tid tillsammans med förare för att kunna klara olika slags miljöer, situationer och funktionshinder. Diplomeringen sker enligt krav upprättade av SIS, svensk standard. Vårdhundsarbetet styrs också av tydliga hygien- och allergiregler.
Vårdhund på remiss

Laban och Inez är anställda av kommunen. Halva tiden arbetar hundarna på äldreboendet och halva tiden är de ute i samhället och besöker de som fått vårdhund på remiss. Anhöriga kan kontakta exempelvis en demenssjuksköterska och be om remiss på hundbesök åt sina gamla och sjuka föräldrar.