Artikel om vårdhund i Svenska dagbladet

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 16.55.55

2015-04-16

Hund på recept hjälper äldre
Bakom det som ser ut som en lek finns en genomtänkt plan. Ludwig är ett arbetsredskap. Genom samspelet med hunden tränas de äldres fysiska rörlighet, balans, fin- och grovmotorik men även minnesfunktioner.

?Alla aktiviteter syftar till att utveckla de färdigheter som behövs i vardagen. Vi kan exempelvis efterlikna den rörelse som behövs för att kunna äta själv med sked, säger hundföraren och undersköterskan Annelie Larsson.

Vårdhunden fyller även en social funktion och skapar en närvaro i nuet, en förmåga som många dementa har förlorat.

?Nu får de något att prata om här och nu, det stärker gruppen och höjer livskvaliteten. Vi har också sett att behovet av extra mediciner har minskat.

Verksamhetschefen Mitra Bejanpour vid Attendo Care som driver äldreboendet är nöjd med rekryteringen.

?Vi vill fortsätta med Ludwig och har förlängt hans anställning. Vi märker att våra boende blir jätteglada och mer aktiva. Det har även blivit lugnare på avdelningarna, säger hon.

Tanken med hund på recept är att en sjuksköterska, läkare eller sjukgymnast ordinerar ett besök av vårdhundteamet som anpassar träningen efter de behov som beskrivs i remissen. I en stor studie vid Uppsala universitet undersöks nu effekten av receptmodellen.

I studien ingår 30 personer vid äldreboenden i Uppsala kommun, som var först ut i landet att använda vårdhundteam. Gruppens fysiska aktivitet, läkemedelsanvändning och välmående jämförs mot en kontrollgrupp utan vårdhund.

?Vi kan se en signifikant skillnad i gruppen med vårdhund. Många som tidigare satt stilla blev aktivare och rörligare, säger forskaren Karin Hellström vid institutionen för neuroforskning.