Vårdhunden Livia är barnens bästa vän

2015-04-16

"Vårdhunden Livia är barnens bästa vän." Så inleds ett reportage i Härliga hund om vårdhunden som arbetar på Erstagården, Nordens första hospice för barn. Där "får unga med en dödlig sjukdom kvalificerad vård. Men ett minst lika viktigt uppdrag är att göra den sista tiden i deras liv så positiv som möjligt. Det är här Livia, ett år, kommer in" --- "Att Livia får mitt barn att le betyder allt för mig", säger en av föräldrarna.