Vårdhunden Mio i Göteborg, lyssna på Sveriges Radio

2015-04-16

Vårdhunden Mio jobbar på äldreboende, där gamla, trötta och ibland ensamma får utlopp för ett grundläggande mänskligt behov att ge kärlek. Avsnittet om vårdhund startar vid 13:10