Uppföljning visar att Vårdhundskolans modell är framgångsrik

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 16.33.48

2015-04-16

"Vi hade tänkt efter före!" Så lyder titeln på en rapport till Arvsfonden om utvecklingen av verksamhet med vårdhundar i Sverige, från starten 2008 till våren 2014. Arvsfonden gav ekonomiskt stöd under de fyra första åren. Rapporten baseras på intervjuer som gjorts med chefer och vårdhundsförare. Rapporten visar att den utbildningsmodell som växte fram under projektåren i allt väsentligt fungerat väl. De intervjuade betonar vikten av att följa de rutiner och den SISstandard som också togs fram i projektet.

Intervjuerna visar att den utbildningsmodell som växte fram under de 4 projektåren fungerar mycket bra. I de (få) fall där man frågått modellen t.ex. genom att inte ge en bra introduktion till all personal, där har det uppstått problem. De intervjudade understryker vikten av att följa SIS standard för utbildning av förare och vårdhundar. Den manual för arbete med riktlinjer för praktiskt arbete som togs fram i projektet har varit ett viktigt stöd för all personal vid införandet av vårdhund och upplevdes som ett stort stöd av cheferna.