Socialstyrelsen publicerar vägledning

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 16.24.30

2015-04-16

Socialstyrelsen har publicerat en vägledning för "Hundar i vård och omsorg". I Vägledningen redovisas vilka lagar och föreskrifter som måste beaktas när hundar deltar inom vård och omsorg.

Många människor upplever det som positivt att ha kontakt med hundar. Hundar används framförallt inom äldreomsorgen som en del i behandling, träning eller för social samvaro. Det handlar om att ta vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till inom vård och omsorg. Just därför är det angeläget att hundar används under kontrollerade former och att de verksamhetsansvariga följer de regelverk som finns.