Anmälningsplikt för alla hundar i vården

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 16.16.31

2015-04-16

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2013:14)om förebyggande och särskilda åtgärder avseende
hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen.

Under 2013 gav Jordbruksverket ut föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (K112). Vårdhundskolan har, i samråd med Jordbruksverket, tagit fram ett dokument som beskriver de krav som ställs på vårdhundsförare. Här ges en fördjupning av Jordbruksverkets föreskrifter för att underlätta tolkningen av kraven. Detta kan vara av intresse även för terapihunds- och besökshundsförare.