Socialstyrelsen om effekter och vetenskapligt stöd

2015-04-17

Socialstyrelsen publicerade i januari 2014 rapporten "Vårdhundar för äldre i särskilt boende". Där granskas effekter och vetenskapligt stöd. Man konstaterar "att det finns ett otillräckligt vetenskapligt stöd om effekter av vårdhundsprogram." Men noterar också: "För enskilda personer kan det emellertid ha betydelse och göra skillnad att träffa en vårdhund. Resultaten indikerar att det kan finnas positiva effekter med vårdhund avseende psykisk ohälsa, positiva känslor och ensamhet, även om resultaten på gruppnivå inte når tillräcklig statistisk styrka."