Vårdhundskolan initiativtagare till svensk standard för vårdhundar

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 15.44.58

2015-04-16

I Sverige finns vårdhundar anställda i allt fler kommuner och landsting. För att arbetet med vårdhundar skall ske på ett tryggt och bra sätt måste det finnas ett tydligt regelverk. Nu finns en svensk standard som kan säkerställa legitimitet samt en säker implementering i de vårdsituationer där vårdhunden kan bli aktuel

Standarden ger en tydlig beskrivning av den kunskap och kompetens som en förare med sin vårdhund ? vårdhundsteamet ? har efter fullföljd utbildning. Den bidrar därmed till att verksamhet där hund deltar inom vården kan hålla en hög och jämn nivå, precis som annat vårdarbete.