Uppsala Kommun

2015-04-16

På Uppsala kommuns hemsida berättar man om de många vårdhundsteam man har, och hur de arbetar. "Vi har tillgång till vårdhundar med olika karaktär och kan välja den hund utifrån vad som passar dig och din träning bäst." På hemsidan finns också filmen "Vårdhundar på remiss inom äldreboende och rehabilitering". Den ger en god överblick över vårdhundarnas verksamhet. Se filmen här.