Region Skåne satsar på vårdhundar, se film

2015-04-16

På hemsidan "Evidensbaserad praktik" berättar Region Skåne om sin satsning på vårdhundar. Arbetsterapeuter, chefer och vårdhundsförare berättar, liksom Vårdhundskolans Ingeborg Höök.