Vårdhund ger positiva resultat

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 14.01.01

2015-04-16

27 äldre personer som tränats med stöd av ett vårdhundsteam ökade sin grad av livskvalitet eller förbättrade sin ADL-förmåga. Resultaten mättes med QUALID och ADL-taxonomin. Personerna bestod av äldre på ett hem för särskilt boende i Härnösands kommun. Studien gjordes vid Kommunförbundets i Västernorrland FoU-enhet av arbetsterapeut Annelie Lundström och Madeleine Blusi, doktorand i omvårdnadsvetenskap.

En vaårdhund är en hund som utbildats till arbete inom vård, skola eller omsorg. På ett saärskilt boende för äldre i Härnösands kommun har arbetsterapeuten anvaänt vårdhund som redskap vid rehabilitering. Två olika grupper fick träna med vårdhunden: personer som var i fysiskt god form men inte ville delta i boendets aktiviteter på grund av exempelvis demens, ångest, oro eller aggression samt personer som efter träning på traditionellt vis inte hade uppnått de mål som de borde ha uppnått efter tra?ningsperioden. Totalt tra?nade 27 personer med va?rdhundteamet. Utva?rdering av tra?ningen gjordes separat fo?r varje grupp med fokus pa? livskvalitet respektive ADL- fo?rma?ga. De instrument som anva?ndes var QUALID och ADL-taxonomin. Samtliga av dem som tra?nade med hunden hade efter avslutad tra?nings- period o?kat sin grad av livskvalitet eller fo?rba?ttrat sin ADL-fo?rma?ga. Hunden medfo?rde o?kad gla?dje och meningsfullhet i vardagen. Hunden bi- drog ocksa? till att aggressiviteten hos en del personer minskade, och att det blev lugnare pa? avdelningen. I vissa fall kunde lugnande mediciner sa?ttas ut efter tra?ning med hunden.