Positiva effekter av kontakt människa-hund, för båda parter

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 13.19.13

2015-04-16

I denna uppsats från SLU, har författaren sållat fram 50 vetenskapliga publikationer. Efter en granskning drar han slutsatsen att det verkar finnas många hälsofrämjande effekter associerade med interaktion mellan människa och hund.

Positiva effekter av kontakt mellan människa och hund verkar gynna båda parter. Dessa oxytocinförmedlade effekter kan med fördel utnyttjas i ännu större utsträckning inom exempelvis sjukvård, äldreomsorg och psykiatri. Även hundvärlden kan säkerligen dra fördel av dessa effekter, t.ex. när det gäller att bygga upp en relation med en hund.