Fler vårdhundar hos vårdbolaget Tiohundra

2015-04-16

Omsorgsnämnden i Växjö kommun har beslutat att införa vårdhundar inom äldreomsorgen för att stimulera till aktivitet, rörlighet och höja livskvaliteten för omsorgstagarna. Läs mer här. I TV/Smålandsnytt finns ett inslag om hur Jenny Samuelsson med vårdhunden Lasse arbetar på ett äldreboende. Även i vårdbolaget Tiohundra får man nu sin andra vårdhund. Läs här.

Vårdbolaget TioHundras vårdhund Molly uppmärksammas i ett reportage på Demensrådets hemsida.