Nordiskt möte på Vårdhundskolan

Talldungen

2015-04-16

Vårdhundskolan leder utvecklingen av verksamhet med hundar i vården.

Vårdhundskolan samlade praktiker och forskare till en Nordisk konferens om Hundar i vården. Ett första möte hölls redan våren2009.Sedan dess har det hänt mycket inom området. Därför ville vi ge alla engagerade ett tillfälle till att lära mer, utbyta erfarenheter, knyta kontakter etc. Det blev ett tillfälle för alla som upptäckt detta spännande område att mötas: praktiker, forskare, politiker, brukarorganisationer inom vården, lärare, personal inom vården...