Myndigheter samverkar med Vårdhundskolan

djurstudionlasse02

2015-04-16

Arbetsgrupp som tar fram underlag för praktiskt arbete med hundar i vård och omsorg.

Flera myndigheter och nationella organisationer har noterat att det finns ett stort intresse i Sverige för verksamhet med vårdhund. Därför har det bildats en grupp som ska ta fram nationella rekommendationer till de enheter som vill införa verksamhet med vårdhund. I gruppen deltar Arbetsmiljöverket, Astma- och Allergiförbundet, Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, Veterinärförbundet, Svenska Läkarsällskapet, Vårdhundskolan, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Ersta Diakoni samt forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet. Rekommendationerna beräknas vara klara 2013.