Nationell standard för vårdhundar

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 12.38.30

2015-04-16

Sverige först i världen med en nationell standard, som tagits fram av det formella standardiseringsorganet SIS, för utbildning av förare och vårdhundar.

Tillsammans med brukarorganisationer, myndigheter, vårdpersonal, etologer, praktiker och forkare, vårdhundsförare och Vårdhundskolan har Swedish Standards Institute (SIS) tagit fram en nationell standard för utbildning av vårdhundsförare och vårdhundar. Standardens höga krav säkerställer att utbildningen ger förutsättningar för att insatser med vårdhund sker på ett säkert sätt och med hög kvalitet.