Den Svenska modellen till Finland

Skarmavbild 2015-04-16 kl. 12.31.46

2015-04-15

Utbildade hundar arbetar framgångsrikt inom vård, skola och omsorg i Finland.

Vårdhundskolans systerorganisation i Finland byggt sin utbildning i bred samverkan med relevanta myndigheter och organisationer på samma sätt som vi gjort i Sverige. Både urval, utbildning och tester följer den svenska modellen. Vårdhundskolan har ansvarat för grundutbildning av kurs- och testledare. Läs mer här om den finska organisationen "Hundar inom fostran och rehabilitering rf".