Ny utbildning startar i april 2017

För att ge fler möjlighet att ta del av utbildningen har vi valt att lägga mer av utbildningen på distans. Därmed blir det enklare och billigare för många att delta. Resorna blir färre, och kursavgiften mer än halverad. Läs mer här om vår nya utbildning. 

I vårt senaste nyhetsbrev hittar du mer information om lämplighetstest och vårdhundsutbildning.