2 platser kvar till Yoga kurs kombinerad med hundkurs

Arbeta med hund hos barn och unga

Jobbar du som lärare eller med stöd till barn med särskilda behov? Eller är du utbildad för arbete med vårdhund, terapihund eller pedagoghund? Den 4 - 6 september kommer tre erfarna pedagoger från Intermountain Therapy Animals, ITA, organisationen i USA som byggt upp R.E.A.D. sedan 1999. Liknande program kallas i Sverige för läshund men R.E.A.D handlar också om mycket mer än lästräning med stöd av en hund.  ITA har hållit dessa kurser runt om i världen men det här är första gången som de håller kursen i Europa. Läs här om kursledarna som är de internationellt främsta i READ programmet. 

R.E.A.D. kursen ges på Vårdhundskolan i Brösarp och pågår under tre dagar. Kostnad 3800 kr (varav 760 kr är moms), i kursavgiften ingår fika och luncher.  Här är länk till anmälan.

Om du inte vill gå hela kursen men ändå ta del av grunderna R.E.A.D. så finns det platser kvar till 1/2 dags föreläsning fredagen den 4 september kl 14 - 16. Kostnad: 950kr inkl. kaffe/kaka. Anmälan till info@vardhundskolan.se

Hundar i vården har kommit för att stanna

Idén är enkel: Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. Hunden blir en brygga mellan vårdtagare, anhöriga och personal.

Både förare och hundar utbildas

Vårdhundsteam består av hundägaren (föraren) och hunden, de utbildas tillsammans på Vårdhundskolan i Brösarp. Vi erbjuder också föreläsningar, samt hjälp med införande av vårdhund på arbetsplatser runt om i landet.