2015021914243541217Yccdyc4201504151429096924yIBFmS3U
24 nya platser! Utbildningen startar i oktober 2016

24 nya platser till vårdhundsutbildning

För att ge fler möjlighet att ta del av utbildningen valde vi att lägga mer på distans i den kurs som började hösten 2015. Därmed blev det enklare och billigare för många att delta. Resorna blev färre och kursavgiften mer än halverad. Webbutbildningen blev populär och platserna tog snabbt slut. Därför startar vi en ny kurs i oktober 2016 med drygt 20 deltagare. För de som vill gå kursen arrangeras ett lämplighetstest för hundarna den 18 september 2016. Mer information i vårt senaste nyhetsbrev.  Där finns också länk till anmälan för hundens lämplighetstest.  Och här mer info om utbildningen. 
Nyckeln till kunskap och kompetens går via Vårdhundskolans utbildning för dig som vill arbeta professionellt tillsammans med din hund inom vård, skola eller omsorg. Det är Vårdhundhundskolans utbildning de har gått som är anställda som vårdhundsteam runt om i Sverige. Vi är inte kända för att ha den lättaste utbildningen. Vi är kända för att ha utbildningen som arbetsgivare och beslutsfattare vill ha hos de team de anställer.

Hundar i vården har kommit för att stanna

Idén är enkel: Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. Hunden blir en brygga mellan vårdtagare, anhöriga och personal.

Både förare och hundar utbildas

Vårdhundsteam består av hundägaren (föraren) och hunden, de utbildas tillsammans på Vårdhundskolan i Brösarp. Vi erbjuder också föreläsningar, samt hjälp med införande av vårdhund på arbetsplatser runt om i landet.