unnamed-6unnamed-82015021914243541217Yccdyc4

Välkommen till Vårdhundskolan

Med anledning  av Corona så har vi minskat antalet deltagare till kurserna. Vi arbetar i stora lokaler och utomhus vid de tillfälle som det finns möjlihet. Allt för all hålla oss och våra deltagare fria från smitta. 
Vi har utbildnninsportal samt video konferens system så att vi hela tiden kan hålla kontakten.

Vi startar utbidningar i Göteborg, Skåne (Marieholm) Uppsala varje vårtermin och höst termin 


Vårt primära mål med utbildning till vårdhund och skolhundsteam är att Ni som team ska göra skillnad i vårt samhälle.

Genom att ge er en gedigen utbildning, med 10 fysiska träffar, undervisning via webben med föreläsningar, utbildningsgrupper på max6  elever och med erfarna lärare/instruktörer så arbetar vi för att göra skillnad för de , (oftast de svagaste i vårt samhälle) som ni som vårdhundsteam kommer att möta.


Vi står helt fria från alla sponsorer, däremot har vi samarbete med kommuner, landsting och samhällsintituioner.


När det finns en standard som visar vad hund och förare ska kunna så är både du som vill utbilda dig och din hund och du som är köpare av tjänsten säkra på vad ni får!


Det handlar om bemötande
När en vårdhund träffar en patient så måste föraren kunna arbeta med hunden så att patienten verkligen upplever att både hund och förare är närvarande.det är i det mötet som patienten upplever att hen styr hunden och att hunden i sitt bemötande visar att den verkligen vill vara närvarande.
Det handlar om rätt hund på rätt plats

Därför har vi lämplighetstester ,där en etolog värderar hundens vilja till att vara närvarande och hundens sätt att bemöta en främmande människa.
Har inte hunden detta i sig så är inte vårdhund ett yrke för den hunden


Hundar i vården har kommit för att stanna

Idén är enkel: Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. Hunden blir en brygga mellan vårdtagare, anhöriga och personal.

Både förare och hundar utbildas

Vårdhundsteam består av hundägaren (föraren) och hunden, de utbildas tillsammans under ett år.