Ny utbildning för vårdhundsteam startar i september 2016

Nya vårdhundsutbildningen billigare och bättre

Vad är nytt? För att ge fler möjlighet att ta del av utbildningen har vi valt att lägga mer på distans. Därmed blir det enklare och billigare för många att delta. Resorna blir färre, och kursavgiften mer än halverad. Mer information kommer i vårt nyhetsbrev i februari. 

Nyckeln till kunskap och kompetens går via Vårdhundskolans utbildning för dig som vill arbeta professionellt tillsammans med din hund inom vård, skola eller omsorg. Det är Vårdhundhundskolans utbildning alla de har gått som är anställda som vårdhundsteam runt om i Sverige. Vi är inte kända för att ha den lättaste utbildningen. Vi är kända för att ha utbildningen som arbetsgivare och beslutsfattare vill ha hos de team de anställer.

Hundar i vården har kommit för att stanna

Idén är enkel: Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. Hunden blir en brygga mellan vårdtagare, anhöriga och personal.

Både förare och hundar utbildas

Vårdhundsteam består av hundägaren (föraren) och hunden, de utbildas tillsammans på Vårdhundskolan i Brösarp. Vi erbjuder också föreläsningar, samt hjälp med införande av vårdhund på arbetsplatser runt om i landet.